I. Gới thiệu

II. Bảng Checklist

  Checklist cụ thể
I Tối ưu tốc độ truy vấn xử lý server
1 Giảm thời gian truy vấn & xử lý tại server
2 Caching resource một cách hợp lý
3 Tối ưu tốc độ truy vấn xử lý server
II Tối ưu hiển thị tại client
1 Tăng khả năng hiển thị màn hình đầu tiên
2 Giảm số lượng file request
3 Nén hình ảnh theo chuẩn web
3 Nén tất cả các resource (/js/css/icon...)
4 Bố trí các file css/js một cách hợp lý
III Tinh chỉnh lại thiết kế
1 Kiểm tra lại khả năng responsive trên tất cả thiết bị.
2 Tinh chỉnh lại thiết kế thân thiện/hướng người dùng.
3 Hiển thị trước trang được tải xong
III Tối ưu khác
1 Thêm meta data cho tất cả trang
2 Kiểm tra và xóa các link not found (404)
3 Kiểm tra và đặt lại thẻ title (H1/H2/H3) một cách hợp lý
 

III. Đơn Giá

Giá: 3.000.000 đến 8.000.000 VND

Thời gian hoàn thành: Từ 1 đến 3 tuần.

Ghi chú: Giá thay đổi ít nhiều tùy thuộc vào hiện trạng/quy mô của website. Nếu quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ, sau khi chúng tôi sẽ phân tích đánh giá tổng thể chúng tôi sẽ có báo giá một cách chính xác.

Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:
Chín Hoàng
Email: contact@liteweb.vn
Số điện thoại: 0931334714