I. Bảng đánh giá

  Checklist cụ thể Tool hỗ trợ / đơn vị cung cấp Thời gian hoàn thành Số lượng Giá tiền / hạng mục Tổng chi phí Ghi chú
2
Nghiên cứu từ khóa
Ahrefs 2     600,000
Tính theo ngày
3
Lên kế hoạch nội dung
           
4
Bàn giao sườn nội dung + yêu cầu cho bên outsource
           
5
Viết bài Content
  30 30 100,000 3,000,000
Tính theo số lượng
6
Backup dữ liệu
UpdraftPlus
1     300,000
Tính theo ngày
7
Chống spam
Antispam Bee
         
8
Tối ưu SEO
Yoast SEO          
9
Bảo mật Sucuri Security, WPS Hide Login, Pasword Generator          
10
Tối ưu tốc độ
LiteSpeed Caches
         
11
Nén ảnh
TinyPNG, Imagify
         
12
Chuyển lên HTTPS
Let's Encrypt, Realy Simple SSL
         
13
Cài mã theo dõi
Google Search Console, Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook Pixel, Insert Header & Footer, HotJar…    
14
Tạo mã schema
WP SEO Structured Data Schema
         
15
Liên kết nội bộ
WP SEO Auto Linker
         
16
Setup Redirection
Redirection
         
17
Setup NoFollow
Ultimate NoFollow
         
18
Check lỗi ngữ pháp
  5 50 30,000 1,500,000
Tính theo số lượng
19
Check bố cục bài viết
Word          
20
Kiểm tra văn phong, đạo văn
CopyScape          
21
Tìm hình ảnh minh họa, check bản quyền hình ảnh
Ảnh tự chụp / Google Image
         
22
Chèn logo, số điện thoại
           
23
Nén ảnh
TinyPNG, Imagify
         
24
Đổi tên ảnh, mô tả thẻ alt
           
25
Tìm từ khóa liên quan & chèn vào bài viết
Ahrefs          
26
Tổng hợp các câu hỏi thường gặp & trả lời
           
27
Tối ưu URL
           
28
Viết lại tiêu đề + meta decription
           
29
Tạo danh sách bài viết liên quan
Top Page Ahrefs
3 50 20,000 1,000,000
Tính theo số lượng
30
Chèn anchor text tự động
WP SEO Auto Linker
         
31
Chèn anchor text thủ công
           
32
Kiểm tra sự phân bổ internal link
Google Search Console
         
33
Kiểm tra Indexing & Crawlability
Website Auditor
3     900,000  
34
Kiểm tra Redirects
Plugin Redirection
         
35
Encoding & Technical Factor
Google Search Console
         
36
URLs Ahrefs          
37
Links
Mobile Test Friendly
         
38
Hình ảnh GTMetrix          
39
Onpage Yoast SEO          
40
Tìm các từ khóa liên quan
TF - IDF Website Auditor
10 50 30,000 1,500,000
Tính theo số lượng
41
Tìm nội dung liên quan
Cotent Gap URL Ahrefs
         
42
Khai báo schema trang chủ
WP SEO Structured Data Schema
         
43
Khai báo schema trang sản phẩm / dịch vụ quan trọng
WP SEO Structured Data Schema
  50 20,000 1,000,000
Tính theo số lượng
44
Chuẩn bị thông tin doanh nghiệp (INAP)
Word          
45
Đăng thông tin doanh nghiệp lên Local Business Directory
           
46
Đăng thông tin doanh nghiệp lên Social
About Me   50 20,000 1,000,000
Tính theo số lượng
47
Tạo Google Map
  1     -
Tính theo ngày
48
Chăm sóc Google Map
  5     -
Tính theo ngày
49
Đánh giá Domain
  3     900,000
Tính theo ngày
50
Đánh giá Backlink
           
51
Đánh giá Anchor Text
           
52
Tính mật độ anchor text trung bình URL
Ahrefs 3 5 150,000 750,000
Tính theo số lượng
53
Lên kế hoạch từ khóa & nội dung
Ahrefs 2     -  
54
Outsource Content
  15 50 50,000 2,500,000
Tính theo số lượng
55
Build Link   30 100 30,000 3,000,000
Tính theo số lượng
56
          3,000,000
Bằng chi phí Build Link
57
      5 200,000 1,000,000  

II. Chi phí và thời gian

Chí phí trọn gói: 15.000.000 VND (giá có thể thay đổi tùy theo yêu cầu cụ thể)

Thời gian hoàn thành: 5 tháng (giá có thể thay đổi tùy theo yêu cầu cụ thể)